Webmasters Life Web Design SEO site

κατασκευή προώθηση βελτιστοποίηση ιστοσελίδων joomla tips seo experts web design sem hosting

Κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων - Υπηρεσίες SEO ιστοσελίδων

Κατοχύρωση domain name και φιλοξενία Web Hosting των site. Υπηρεσίες Search Engine Optimization Greece και SEO experts σχεδιασμός των Joomla!™ και Wordpress CMS. Καταχώρηση και προώθηση στις μηχανές αναζήτησης των website portal, blog στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, SMO. Εργαλεία SEO web design και Joomla! tips

Pin It
webmasterslife qrcode

Greek Social Media

Home Web Design Tools Color και Image Tools

Χρήσιμα απλά εργαλεία για Web Design

Web Tools online και Color Chart για να επιλέξετε τα Web Safe  και Web Smart  χρώματα για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας! Free!

web design tools online color chart web safe web smart χρώματαΈνα πολύ ενδιαφέρον στάδιο κατά την κατασκευή μιας ιστοσελίδας αλλά και την επεξεργασία ή τροποποίηση ενός template, είναι η επιλογή κατάλληλου χρωματικού συνδυασμού, ή αλλαγή των χρωμάτων με παρεμβάσεις στο CSS ή στο HTML. Η εξεύρεση του κατάλληλου χρωματικού συνδυασμού, ο οποίος θα ταιριάζει στο θέμα της ιστοσελίδας είναι πρωταρχικής σημασίας και η επιλογή τους γίνετε από την αρχή της κατασκευής της ιστοσελίδας.

Ένα πολύ χρήσιμο και δυνατό εργαλείο είναι ο Τροχός των Χρωμάτων (Color Picker Wheel). Με τη μετακίνηση του ποντικιού επάνω στον χρωματιστό τροχό μπορούμε εύκολα και γρήγορα να έχουμε όλες τις πληροφορίες της παλέτας των χρωμάτων, για τα χρώματα της επιλογής μας, τους δυνατούς συνδυασμούς, την ονομασία του αλλά και τον δεκαεξαδικό κωδικό του χρώματος (HEX CODE). Υπάρχει δυνατότητα επιλογής από την πλήρη παλέτα χρωμάτων, ή από Web Safe και Web Smart παλέτες. Ένας πολύ εύχρηστο εργαλείο, επιλογέας χρωμάτων, Color Picker υπάρχει αμέσως παρακάτω το οποίο σας βοηθά στην επιλογή οποιουδήποτε χρώματος με παρόμοιο τρόπο όπως στο Adobe Photoshop.

Color Picker Tool

Moved Permanently

The document has moved here.

Web Safe είναι η χρωματική παλέτα των 256 χρωμάτων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν σωστά και σε υπολογιστές που είναι ρυθμισμένοι για 256 χρώματα.
Web Smart είναι η χρωματική παλέτα των 4096 χρωμάτων (16bit), η οποία είναι μεταγενέστερη της περιορισμένης Web Safe των 256 χρωμάτων και σχεδιάστηκε για πιο σύγχρονους υπολογιστές. Τώρα πλέον υπάρχουν παλέτες των 65,000 και 16 εκατομμυρίων χρωμάτων (True Color).

Η Web Smart χρωματική παλέτα έχει κλίμακα με 4096 χρώματα και στο δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιούν τον συνδυασμό 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, aa, bb, cc, dd, ee, και ff και μπορούν και αναπαρίστανται για συντομία με 3 ψηφία αντί της πλήρους μορφής όταν υπάρχουν διπλά ψηφία π.χ. #1199bb μπορεί να γραφτεί σαν #19b. Αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό χρωμάτων για σωστή απόδοση από όλους τους browsers (browsers safe) και όλους τους τύπους monitor.

To online χρωματικό διάγραμμα (Color Chart) παρουσιάζει τους χρωματικούς κώδικες (HEX, Smart και Web Safe)

 

EEEEEE DDDDDD CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999
888888 777777 666666 555555 444444 333333
222222 111111 000000 FF0000 EE0000 DD0000
CC0000 BB0000 AA0000 990000 880000 770000
660000 550000 440000 330000 220000 110000
FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00
66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00
66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
00CCFF 00CCCC 33CC66 33CC33 00CC99 00CC66
00CC33 00CC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966
FF9933 FF9900 CC99FF CC99CC CC9999 CC9966
CC9933 CC9900 9999FF 9999CC 999999 999966
999933 999900 6699FF 6699CC 669999 669966
669933 669900 3399FF 3399CC 339999 339966
339933 339900 0099FF 0099CC 009999 009966
009933 009900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666
FF6633 FF6600 CC66FF CC66CC CC6699 CC6666
CC6633 CC6600 9966FF 9966CC 996699 996666
996633 996600 6666FF 6666CC 666699 666666
666633 666600 3366FF 3366CC 336699 336666
336633 336600 0066FF 0066CC 006699 006666
006633 006600 FF33FF FF33CC FF3399 FF3366
FF3333 FF3300 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366
CC3333 CC3300 9933FF 9933CC 993399 993366
993333 993300 6633FF 6633CC 663399 663366
663333 663300 3333FF 3333CC 333399 333366
333333 333300 0033FF FF3333 0033CC 003399
003366 003333 003300 FF00FF FF00CC FF0099
FF0066 FF0033 FF0000 CC00FF CC00CC CC0099
CC0066 CC0033 CC0000 9900FF 9900CC 990099
990066 990033 990000 6600FF 6600CC 660099
660066 660033 660000 3300FF 3300CC 330099
330066 330033 330000 0000FF 0000CC 000099
000066 000033 00FF00 00EE00 00DD00 00CC00
00BB00 00AA00 009900 008800 007700 006600
005500 004400 003300 002200 001100 0000FF
0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099
000088 000077 000055 000044 000022 000011

 

Μικρές πρακτικές δωρεάν εφαρμογές Windows, εργαλεία σην κατασκευή των ιστοσελίδων

color copColor Cop v5.4.5
Home: http://colorcop.net/?homepage
Το Color Cop είναι μια μικρή και πολλαπλών χρήσεων εφαρμογή των Windows για επιλογή χρωμάτων, για σχεδιαστές και κατασκευαστές ιστοσελίδων. Διαθέτει ένα σταγονόμετρο, μεγεθυντικό φακός, μεταβλητά επίπεδα μεγέθυνσης, πρόγραμμα για να websafe, ιστορίκό χρωμάτων, καθώς και συμπληρωματική παλέτα χρωμάτων. Μετατρέπει τις RGB δεκαδικές τιμές σε Δεκαεξαδικές. Έχει χρώματική υποστήριξη για HTML Hex, Delphi Hex, PowerBuilder, Visual Basic Hex, and Visual C++ Hex .download

irfanviewIrfanView
Home: http://www.irfanview.com/
Το IrfanView είναι ένα πολύ γρήγορος, μικρός, συμπαγής και καινοτόμος Freeware (για μη-εμπορική χρήση) graphic viewer για τα Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7. Είναι το δεξί χέρι για γρήγορη επεξεργασία και τροποποίηση των γραφικών που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην ανάρτηση των άρθρων σε μια ιστοσελίδα.download

faststone image viewerFastStone Image Viewer
Home: http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Το FastStone Image Viewer είναι ένα γρήγορο, σταθερό, φιλικό προς το χρήστη πρόγραμμα περιήγησης, μετατροπέα και επεξεργαστή εικόνων. Έχει μια σειρά από πολύ ωραία χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιλαμβάνουν την προβολή εικόνων, τη διαχείριση, τη σύγκριση, την αφαίρεση red-eye ,emailing, αλλαγή μεγέθους και ρύθμισης των χρωμάτων.download

photoscapePhotoscape

Home: http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

Το PhotoScape είναι ένα all-in-one πρόγραμμα για επεξεργασία φωτογραφιών με μεγάλη ευκολία χρήσης, το οποί έρχεται να υποκαταστήσει σε κάποιες βασικές εργασίες, μεγάλες εμπορικές εφαρμογές επεξεργασίας γραφικών. Σημαντικές δυνατότητες είναι: viewer, editor, batch editor, page, combine, animated GIF, print, splitter, screen capture, color picker, rename, raw converter, resizing, brightness/color/white-balance adjustment, backlight correction, frames, balloons, text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal και blooming.download 
google plus Follow us!
twitter Follow us!
Linkedin Follow us
Delicious Follow us
Find us on Facebook
FriendFeed Follow Us